Rootsi Vanglate ja Kriminaalhoolduse Teenust - rootsi Advokaatidemis on osa rootsi kohtusüsteemi

Rootsi Vanglate ja Kriminaalhoolduse Teenust on valitsusasutuskelle ülesandeks on incarcerating kahtlustab kohtueelses katse ja vangid pärast karistuse. Ülesandeks incarcerating kahtlustab kohtueelses katse ja vangid pärast karistuse.